Poradnia Życia Rodzinnego

Znalezione obrazy dla zapytania poradnia życia rodzinnego
Poradnia życia rodzinnego - Poradnia Przedmałżeńska działająca przy Parafii Wojskowej w Żaganiu zaprasza narzeczonych i małżonków z Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej i Diecezji Wojskowej.
W ramach przygotowania do małżeństwa oboje narzeczeni uczestniczą w obowiązkowych trzech spotkaniach w poradni rodzinnej, najpóźniej trzy miesiące przed zawaraciem sakramentu małżeństwa, gdzie są nauczani odpowiedzialnego rodzicielstwa,w tym jednej z metod naturalnego rozpoznawania płodności oraz poznają głębiej godność i wielkość małżeńskiego powołania.
Do Poradni Życia Rodzinnego można się umówić telefonicznie 881915984.
Zachęcamy szczególnie młode małżeństwa, aby chętnie korzystały z poradnictwa rodzinnego we wszelkich trudnościach, pytaniach czy niepokojach związanych z małżeństwem, płodnością małżeńską, pożyciem małżeńskim, trudnościami w małżeństwie, trudnościami wychowawczymi itp. 
W sytuacjach szczególnych doradcy dysponują odpowiednią wiedzą i potrafią pokierować do jednostek specjalistycznych w celu uzyskania pomocy.
Poradnia pomaga także ludziom starszym i dla ich bliskich ( pomoc w uzyskaniu wsparcia, opieki z pomocy społecznej, dobór sprzętu rehabilitacyjnego,ortopedycznego, pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków do instytucji pomocowych itp...).

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja